تهران، دیباجی جنوبی

بن بست رحیمی، پلاک 104، واحد 8

021-26656130

پاسخگویی در ساعات اداری

روزهای زوج

از ساعت 9:30 تا 14:00

بیانیه چشم‌انداز

 

بیانیه چشم‌انداز بنیاد

 

بنیاد حضرت علی بر آن است تا با حفظ کرامت انسانی زنان سرپرست خانوار کیفیت زندگی آنان و فرزندان‌شان را بهبود بخشد. در این راستا بنیاد می‌کوشد با پایبندی به اصل شفافیت و برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی، توجه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به جمعیت رو به افزایش زنان سرپرست خانوار در جامعه و آسیب‌های که با آن روبرو هستند، جلب کند. بنیاد می‌کوشد تا با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در مناطق محروم نه تنها از قشر آسیب‌پذیر زنان سرپرست خانوار در این مناطق حمایت کند بلکه با ایجاد خودارزشمندی و افزایش سطح درآمد از طریق توانمندسازی روانی و آموزش‌ مهارت، گامی در مسیر توسعه فردی و اجتماعی بردارد.