تهران، دیباجی جنوبی

بن بست رحیمی، پلاک 104، واحد 8

021-26656130

پاسخگویی در ساعات اداری

روزهای زوج

از ساعت 9:30 تا 14:00

برگزاری اولین کارگاه توانمندسازی زنان تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع)

چهارشنبه 24 آذر 1395

 

ااولین کارگاه آموزشی بررسی مشکلات زنان و تعیین اولویت‌ها با تاخیری حدودا یک ساعته با حضور نزدیک به 30نفر از زنان تحت پوشش برگزار شد. پس از خوشامدگویی و اطلاع رسانی در باره برنامه‌های کارگاه، از آنان خواسته شد که مشکلات و معضلاتی را که هر کدام با آن مواجه هستند را یک به یک برشمرند.

برگه‌های رنگی و ماژیک نیز در اختیار آنان قرار داده شد تا در برگه‌ها مشکلات خود را بنویسند، هر مشکل روی یک برگه؛ در عین حال همکاران مراقب بودند در صورتی که نیاز باشد و زنان مشکل سواد داشته باشند، مسئولیت اینکار را برعهده بگیرند که در یک مورد این کار انجام شد. در عین حال با ذکر این نکته که همه مشکلات مهم هستند و قابل طرح، از آنان خواسته شد که با توجه به شرایط خود به طرح مشکلاتشان بپردازند تا در پایان کار، با کمک و مشارکت یکدیگر اولویت اصلی را مشخص سازند.

پس از جمع آوری برگه‌های مشکلات و حذف تکراری‌ها، با توجه به حجم زیاد مشکلات طرح شده، تسهیلگران درخواست کردند که افراد در سه گروه‌ با بررسی مشکلات و دسته بندی آن‌ها، مشکلات مهم‌تر را انتخاب کنند تا از میان آن‌ها اولویت اصلی‌تر آنان مشخص شود. چهار مشکل اصلی توسط گروه‌های زنان انتخاب شد که با اجرای ماتریس زوجی، سه اولویت امتیاز یکسانی به دست آوردند؛ «اشتغال»، «توانمند سازی زنان» و «مسکن» پس از انتخاب اولویت‌ها با ترسیم درخت مشکل به بررسی ریشه ها و پیامدهای مشکل پرداخته شد و در نهایت راه حل‌های ارایه شده توسط زنان گردآوری شد.

با توجه به ضیق وقت و دوری راه زنان و اینکه هر کدام از زنان محدودیت‌های مخصوص به خود را داشتند، کارگاه برای بررسی فعالیت‌هایی که زنان می توانند در مسیر اجرای راه حل‌ها انجام دهند ادامه نیافت و به کار خود پایان داد. برنامه‌های اجرا شده کارگاه و داده‌های به دست آمده به تفضیل در ادامه ارایه می‌شود.

گزارش کامل کارگاه برگزار شده را از لینک زیر دریافت کنید.

pdf-icon