تهران، دیباجی جنوبی

بن بست رحیمی، پلاک 104، واحد 8

021-26656130

پاسخگویی در ساعات اداری

روزهای زوج

از ساعت 9:30 تا 14:00

کارگاه مشاوره و روانشناسی برای مادران تحت پوشش با روش تئوری انتخاب

دوشنبه 27 دی 1395
کارگاه مشاوره و روانشناسی

 

bonyad_ali_psychology_workshopبا توجه به اطلاعات استخراج شده از کارگاه نیازسنجی خانواده های تحت پوشش بنیاد، مشاهده شد که آنان از مشکل ارتباطی با فرزندان خود رنج می‌برند. بر این اساس گروه فرهنگی بنیاد برنامه‌ای را پنجشنبه 23دی در محل بنیاد با حضور اساتید روانشناسی آقایان اسماعیلی و منافزاده تدارک دید که در آن 25نفر از زنان مددجو حضور یافتند.

در ابتدای جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد درباره کاری که آن روز برای خود انجام داده‌اند چند جمله بیان کنند. سپس از کارت‌هایی که بر روی میز چیده شده بود دو کارت را یکی برای خود و یکی برای فرزندشان انتخاب کنند. بر روی کارت‌ها خصوصیات و ویژگی‌هایی از قبیل (مصمم- مهربان – بازیگوش- حمایتگر- ماجراجو- و….) نوشته شده بود.

در مرحله بعد از خانم‌ها در باره کارت انتخابی و دلیل انتخابشان سوال شد و به این طریق کم کم باب گفتگو باز شد و خانم‌ها به معرفی خود پرداختند و اشتیاق بیشتری به حرف زدن پیدا کردند.

در ادامه کارگاه آقای اسماعیلی با توجه به تئوری انتخاب به تشریح نیازهای اساسی انسان پرداختند واین نیازهای پنج گانه را برشمرده و با ذکر مثال و با یاری جستن از خود مددجویان به عینیت بخشی و ملموس کردن این نیازها پرداختند.

همچنین در این برنامه مدرسین با گوش سپردن به مشکلات خانم‌ها و طرح مسئله، به شیوه‌های مختلف مواجهه با مسایل اشاره کردند. در این میان از نظرات و تجارب مختلف شرکت کنندگان برای طرح و ارایة راه حل‌ها استفاده شد.

در پایان برنامه بیشتر خانم‌ها از اینکه توانسته بودند نظرات و مسایلشان را مطرح کنند و حتی به برخی از توانمندی‌های خود در رابطه با حل مسئله پی ببرند از برگزاری جلسه ابراز خشنودی و رضایت کردند.