گزارش‌های خبری

گزارش عملکرد داخلی سه ماهه بنیاد خیریه حضرت علی(ع) پاییز 1400

فعالیت‌ها و عملکرد بخش‌های مختلف بنیاد در سه ماه مهر، آبان و آذر سال 1400 به شرح زیر است: شعبه تهران تدارکات و پشتیبانی توزیع سبد خواروبار برای 71 خانوار تحت پوشش در ماه‌های مهر، آبان و آذر تامین حقوق

ادامه مطلب »
گزارش‌های خبری

نقش زنان روستایی در توسعه پایدار جوامع

زنان روستایی سازمان ملل متحد بر سه مناسبت جهانی که نقش کلیدی زنان را در توسعه جوامع نشان می­دهد تاکید می کند؛ روز جهانی زنان روستایی، روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه­ کن کردن فقر. زنان روستایی عامل اصلی

ادامه مطلب »
گزارش‌های خبری

طبق آمار وزارت کار، تعداد زنان سرپرست خانوار حدود 3 میلیون و 517 هزار نفر بوده است.

طبق آمار وزارت کار، در سال 98  تعداد زنان سرپرست خانوار حدود 3 میلیون و 517 هزار نفر بوده است. براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای حمایتی، حدود یک میلیون و 100 هزار نفر از این زنان تحت پوشش

ادامه مطلب »
گزارش‌های خبری

زنان در دنیای کار

تبعیض‌های جنسیتی در قانون، هم برروند کلی توسعه و هم بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه و از همه مهمتر بر زندگی زنان در تمام مناطق دنیا تاثیر می‌گذارد. در سطح جهانی، بیش از 2.7 میلیارد زن به لحاظ قانونی نمی‌توانند

ادامه مطلب »
مقاله

توانمندسازی اقتصادی زنان

مزایای توانمندسازی اقتصادی توانمندسازی اقتصادی زنان در تحقق بخشیدن به حقوق آن‌ها و برابری جنسیتی نقش اساسی دارد. این توانمندسازی شامل ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در بازارهای کار موجود؛ دسترسی آن‌ها به منابع تولیدی و کنترل این منابع،

ادامه مطلب »