گزارش عملکرد داخلی سه ماهه بنیاد خیریه حضرت علی(ع) پاییز 1400

چهارشنبه 15 دی 1400

فعالیت‌ها و عملکرد بخش‌های مختلف بنیاد در سه ماه مهر، آبان و آذر سال 1400 به شرح زیر است:

شعبه تهران

تدارکات و پشتیبانی

 • توزیع سبد خواروبار برای 71 خانوار تحت پوشش در ماه‌های مهر، آبان و آذر
 • تامین حقوق ماهیانه برای حدود 50 خانوار تحت پوشش در ماه‌های مهر، آبان و آذر
 • اهدا بخاری به 2 مددجو
 • اهدا یخچال به 1 مددجو
 • تهیه و فراهم کردن پول پیش منزل برای 1 مددجو

بهداشت و درمان

 • پیگیری وضعیت بهداشتی و درمانی 5 مورد از مددجویان
 • تامین هزینه دارو 7 مددجو

مددکاری و آموزشی

 • ارتباط تلفنی منظم و مشاوره با مددجویان
 • بازدید از منزل 22 مددجو
 • بررسی پرونده 6 خانواده جدید و پذیرش قطعی 2 خانواده
 • خارج شدن 3 خانوار از لیست خانواده های تحت پوشش بنیاد

شعبه کاشان

تدارکات و پشتیبانی

 • توزیع سبد خواروبار ماهیانه برای 51 خانوار تحت پوشش در ماه‌های مهر، آبان و آذر
 • واریز کمک هزینه نقدی برای 40 خانوار تحت پوشش در ماه‌های مهر، آبان و آذر
 • توزیع 19 عدد شلوار گرمکن

بهداشت و درمان

 • پرداخت کمک هزینه درمانی به تعدادی از مددجویان

مددکاری و آموزشی

 • بررسی پرونده 5 خانواده جدید و پذیرش قطعی 1 خانواده
 • پرداخت کمک هزینه تحصیلی به تعدادی از مددجویان