نیروهای داوطلب۱۳۹۶-۴-۲۳ ۱۸:۲۸:۰۶ +۰۴:۳۰

جذب داوطلب

بزرگ­ترین سرمایه بنیاد حضرت علی (ع) نیروهای داوطلبی هستند که در این مجموعه فعالیت­ می­ کنند. این نیروها با خدماتی و کمک­ هایی که ارائه می دهند، بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف بنیاد بازی می­ کنند. نیروهای داوطلب می­ توانند در بخش­های آموزشی، خودکفایی و اشتغال­ زایی، مشاوره و نیز برنامه­ های توزیع کالا با بنیاد همکاری داشته باشند.