کارگاه آموزشی پرسنل بنیاد در برقراری ارتباط موثر با مددجویان

اولین کارگاه آموزشی با هدایت آقایان حاج اسماعیلی و منافزاده برای دست اندرکاران و نیروهای کادر بنیاد حضرت علی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ برگزار شد. در این کارگاه اساتید با معرفی تئوری انتخاب، نحوه بکارگیری این نظریه را در برقراری ارتباط موثر با مراجعان و مددجویان تشریح کردند.

۱۳۹۶-۹-۲۲ ۱۶:۴۹:۱۴ +۰۳:۳۰۲۰ام آذر, ۱۳۹۶|گزارش‌های تصویری|

ثبت ديدگاه