تهیه لباس شب عید برای فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع)

موضوع کمپین «تهیه لباس عید برای فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع)»

«دست‌هایی که یاری می‌دهند، مقدس ترند از لب هایی که دعا می‌خوانند.»

زن جمله را خواند و از ذهنش گذشت: دست‌هایی هم که به زانو گرفته می‌شوند تا از نو برخیزند، مقدسند…

یاد سال‌های پیش افتاد؛ با همه ناتوانی و بی‌پناهی‌اش. در همان روزها بود که زن با افرادی آشنا شده بود که دستان کم توانش را به گرمی در دست فشرده و فرزندان کوچکش را حمایت کرده بودند. آرام آرام توان از نو ساختن را در خود یافته بود و راه و رسم از سر گرفتن زندگی را…

حالا ولی آن سال ها گذشته بود، بچه ها بزرگ شده و از آب و گل درآمده بودند. زن دیگر کم توان نبود و خودش دستگیر زن‌های زیادی بود.

لبخندی زد و فکر کرد، دست‌های مقدس زیادی را می‌شناسد:

دست‌هایی که یاری می‌دهند؛

دست‌هایی که از نو می‌سازند؛

و دست‌هایی که در هم زنجیر می‌شوند تا پناهی باشند در کوران و سرما…

به رسم هر سال بر آنیم تا با تهیه لباس عید برای فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع) لبخند بر لبانشان بنشانیم. امید است با همیاری شما عزیزان بتوانیم عیدی شاد و رنگین برای این کودکان به ارمغان آوریم.

روش های کمک از طریق درگاه پرداخت آنلاین باهمتا به نشانی زیر:

https://bahamta.com/21905-42046348

و یا واریز به حساب بنیاد حضرت علی

بانک ملی – به نام بنیاد حضرت علی (ع)

شماره حساب: ۰۲۲۱۲۵۱۰۰۵۰۰۶

شماره کارت: ۱۲۸۲-۹۹۷۰-۹۹۱۸-۶۰۳۷

شماره شبا: IR710170000000221251005006 

 

۱۳۹۷-۳-۱ ۱۸:۵۴:۳۸ +۰۴:۳۰۲ام اسفند, ۱۳۹۶|کمپین‌های حمایتی|

ثبت ديدگاه